Uprawa płytka

Brona mulczowa SPRINTER.

Opis maszyny: Brona Mulczowa to narzędzie służące do bardzo płytkiej uprawy gleby, za pomocą 5 rzędów sprężystych palców uprawowych. Duża średnica i znaczna wysokość elementów roboczych, pozwala na optymalny przepływ masy i odpowiednią intensywność oddziaływania na glebę. Agresywność działania palców uprawowych można dostosować do potrzeb zmieniając ich nachylenie względem podłoża – zmiana odbywa się bez potrzeby wysiadania z kabiny ciągnika.

Głównym przeznaczeniem maszyny, jest uprawa pożniwna, która ma na celu pobudzenie do kiełkowania nasion osypanych podczas zbioru, zamknięcie parowania poprzez wytworzenie na powierzchni pola, warstwy luźnej gleby wymieszanej z mulczem. Dodatkowym atutem zastosowania brony SPRINTER, jest poprawa równomierności pokrycia pola resztkami pożniwnymi.

Brona może również służyć do wiosennego niszczenia przemarzniętych poplonów i przygotowania gleby przed siewem z jednoczesną uprawą pasową.

Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w przedni rząd talerzy uprawowych.

Dostępne szerokości robocze to 3/5/6/7.5 i 9m